NIS-2 update maart 2024
Cybersecurity

Stand van zaken NIS-2-implementatie: gevolgen van de komende verkiezingen

01/03/2024 - 3 min read

Het proces voor de NIS-2-implementatie in de Belgische wetgeving gaat door. Maar met de verkiezingen in aantocht is het de vraag of het federale parlement het wetsontwerp voor juni 2024 zal kunnen goedkeuren.

Wat is de huidige status?

“De openbare raadpleging over het ontwerp van de NIS-2-wet was een groot succes”, stelt het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB). “Er werden meer dan 300 commentaren ontvangen van ongeveer 60 deelnemers, wat de grote interesse van bedrijven, overheden en individuen in deze kwestie aantoont. Deze opmerkingen en de vereiste formele adviezen zullen de komende weken door de interministeriële werkgroep worden gebruikt om de ontwerpteksten aan te passen of om extra uitleg te geven in de toelichting.”

Zal de wet worden goedgekeurd voordat het parlement zich in mei ontbindt?

Alles zal in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat deze wet en het bijbehorende koninklijk besluit worden goedgekeurd vóór de uiterste datum voor de omzetting van de richtlijn NIS-2, d.w.z. 17 oktober 2024.”, luidt de officiële informatie. Oktober, en dus niet juni.

Welke stadia heeft het ontwerp van implementatiewet en het ontwerp van koninklijk besluit doorlopen?

De ontwerpverordeningen hebben al verschillende stadia doorlopen:

 • Raad van State, die controleert of de wet in overeenstemming is met de huidige toepasselijke wetgeving, onder andere scheiding van bevoegdheden tussen federaal en regionaal niveau: goedkeuring met enkele opmerkingen.
 • College van procureurs-generaal, dat advies verleent vanuit de gerechtelijke tak: goedkeuring
 • Privacyautoriteit: ‘standaard’ goedkeuring (meer een vorm van ‘onthouding’).
 • Openbare raadpleging voor opmerkingen:

Welke stadia zijn er nog te gaan?

We wachten nog op:

 • Overeenstemming binnen de regering over de wijzigingen na alle ontvangen adviezen en input.
 • Goedkeuring door het federale parlement.

Vragen en volgende stappen

Er zijn echter nog veel vragen rond NIS:

 • Wordt het wetsontwerp goedgekeurd?
 • Zal je weten wat je moet doen?
 • Zal je weten of je NIS-2 moet implementeren, inclusief registreren voor mei 2025?
 • Weet je wat je moet doen als leverancier?

Hier volgen enkele inzichten op basis van info van Beltug, de Belgische associatie van CIO’s en digitale technologische leiders:

 • De goedkeuring zou kunnen ontsporen door discussies tussen de federale en regionale niveaus.
 • Als de wetsontwerpen worden aangenomen, zal het geleidelijk aan duidelijker worden wat je moet doen, maar dit zal nog wel even duren. Twee praktische implementatieraamwerken zijn ISO27001 voor de hele organisatie of het CyberFundamentals-raamwerk. Maar of je de optie hebt om je eigen raamwerk te kiezen en inspecties te krijgen, moet nog worden verduidelijkt.
 • Er moet nog meer duidelijkheid komen over de reikwijdte, omdat dit afhankelijk is van het Europese niveau. Hoewel we hierover geen directe communicatie hebben gehad met de Europese Commissie, hebben leden ons verteld dat de Commissie het toepassingsgebied momenteel ruim houdt. Op dit moment zijn wij van mening dat de Commissie pas na afloop van de omzettingstermijn (17 oktober) officieel zal beginnen met het verduidelijken van de reikwijdte door middel van vraag- en antwoorddocumenten en uitvoeringsbesluiten.
 • De impact op de toeleveringsketen is minder duidelijk, maar organisaties die onder NIS-2 vallen, zullen zeker hun toeleveringsketen moeten analyseren en maatregelen moeten nemen. Leveranciers zullen het effect dus voelen.

Concluderend kan worden gesteld dat de implementatie van NIS-2 vooruitgang boekt, maar dat er nog steeds behoefte is aan verduidelijking. Bovendien zou er een politieke discussie tussen de federale en regionale niveaus kunnen ontstaan.

Bron: https://www.beltug.be/NIS-2-implementation-status-impact-of-upcoming-elections/

Emanuel van der Aalst

Jouw bedrijf klaarmaken voor NIS-2?

Emanuel van der Aalst
Chief Evangelist
Schrijf je in

Tips en nieuws, elke maand in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang handige tips voor jouw IT!